0850 470 71 00
0549 470 71 00
info@onderaydinsigorta.com

FERDİ KAZA SİGORTASI NEDİR?

Herkes gibi, hayatımızı güvenli bir şekilde yaşamak isteriz. Fakat maalesef, hiç olmadık zamanlarda başımıza gelmesini istemediğimiz durumlarla da karşılaşabiliyoruz...

Kaza Sonucu Vefat Teminatı

Poliçe başlangıç tarihinden itibaren, poliçe süreci boyunca ani, harici ve sigortalının iradesi dışında gerçekleşen bir kaza sonucu sigortalının vefat etmesi riskine karşı verilen bir teminattır*.

Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Ek Teminatı

Sigorta süreci içinde ani, harici ve sigortalının iradesi dışında gerçekleşen bir kaza sonucu sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene içinde sebebiyet verdiği daimi maluliyet riskine karşı verilen bir teminattır*.

Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Ek Teminatı, tıbbi tedavinin sona ermesi ve daimi maluliyetin kesin surette tespitini takiben Ferdi Kaza Sigortaları Genel Şartları'nda yer alan tazminat yüzdelerini gösterir cetvel halinde, azami sözleşmede tutarı belirlenmiş olan maluliyet hallerinde ödenir.

Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı

Poliçe başlangıç tarihinden itibaren, poliçe süresi boyunca ani, harici ve sigortalının iradesi dışında gerçekleşen bir kaza sonucu, kaza gününden itibaren bir sene zarfında oluşacak doktor ücreti ile ilaç, radyografi, banyo, masaj, hastane ve diğer tedavi masraflarını (nakil ücretleri hariç) karşılayan bir teminattır*.

  • Bu teminat için, fatura ve doktor raporu ile belgelenmek şartı ile, poliçedeki azami limitler dahilinde ödeme yapılır .
  • Teminat tutarı, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde poliçe üzerinde yazılı Teminat Tutarı kadardır.

Tazminat talebi nasıl yapılır?

Vefat halinde ferdi kaza sigortası tazminat talebi için talep edilen belgeleri görüntülemek için tıklayın.

Maluliyet halinde ferdi kaza sigortası tazminat talebi için talep edilen belgeleri görüntülemek için tıklayın.

Ferdi kaza sigortası kapsamındaki tedavi masrafları talebi için talep edilen belgeleri görüntülemek için tıklayın.

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarını indirmek için tıklayınız.