0850 470 71 00
0549 470 71 00
info@onderaydinsigorta.com

HAYAT SİGORTASI NEDİR?

Hayat sigortası, dayanağı insan hayatı olan, insanın hayatı boyunca karşı karşıya gelebileceği risklere karşı sahip olduğu yaşam standardını korumasını sağlayan, kendisini ve sevdiklerini güvence altına alan sigorta çeşididir.

Hayat Sigortası Vergi Avantajı

Hayat Sigortası teminatlarım neler?

Hayat sigortaları, öncelikle ana teminat olan vefat teminatını içermektedir. Vefat teminatı; sigortalının başına istenmeyen bir olay gelmesi sonucunda, vefat etmesi durumunda devreye girmektedir. Hayat sigortaları, sigortalının önceden belirtmiş olduğu lehtar ya da kanuni varislerine sigorta poliçesinde belirtilen teminatları ödeyerek mali güçlüklerin yaşanmasını engellemektedir.

Neden Hayat Sigortası yaptırmalıyım?

 • Herhangi bir sakatlık durumunda hayatınızı aynı şekilde devam ettirmenizi sağlar.
 • Vefat durumunda sevdiklerinize bırakabileceğiniz parasal bir varlık niteliği taşır. Eğitimini devam ettirmekte olan çocuklarınız varsa eğitimlerinin yarım kalmamasını sağlar.
 • Poliçe kapsamına giren bir kaza sonucunda ortaya çıkan yüksek tutarlı tedavi giderlerinizin ödenmesini düşük primlerle sağlar.
 • Beklenmedik bir anda tehlikeli bir hastalığa yakalanılması durumunda kişilere finansal destek sağlar.
 • Ödenen primler yürürlükteki vergi kanunlarına göre belirli miktara kadar gelir vergisi matrahından düşülebilir.

Tazminat Talebi Nasıl Yapılır?

Maluliyet halinde hayat sigortası teminatından faydalanmak için talep edilen belgeleri görüntülemek için tıklayınız.

Vefat halinde hayat sigortası teminatından faydalanmak için talep edilen belgeleri görüntülemek için tıklayınız.

Ciddi sağlık riskleri ve tehlikeli hastalıklar teminatından faydalanmak için talep edilen belgeleri görüntülemek için tıklayınız.

Temel Haklar

 • Katılımcı, aynı şirkette seçmiş olduğu planlarını yılda en fazla dört kez ve fon oranlarındaki dağılımını yılda en fazla altı kez değiştirme hakkına sahiptir.
 • Sözleşme kapsamındaki birikim, sözleşmenin yürürlüğünden itibaren 2 yıl boyunca başka bir emeklilik şirketine aktarılamaz. Ancak başka bir emeklilik şirketinden aktarım yoluyla gelen sözleşmeler için bu süre 1 yıl olarak belirlenmiştir.
 • Katkı payı ödemeye ara verebilir, ara ödemeler yapabilir.
 • Emeklilik öncesi sistemden ayrılma hakkına sahiptir.
 • Katılımcının vefatı halinde birikimleri lehtarına, lehtar belirtilmemiş ise kanuni mirasçılarına ödenir.
 • Katılımcı emekliliğe hak kazanmış ise aynı şirkette ve farklı şirkette bulunan emeklilik sözleşmelerini bekleme süresi şartı aranmadan birleştirebilir.
 • Emekliliğe hak kazandıktan sonra katılımcı tercihine göre birikimlerini toplu para, aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık maaş, kısmen toplu para, kısmen maaş şeklinde alabilir.