0850 470 71 00
0549 470 71 00
info@onderaydinsigorta.com


Sağlık Sigortası

Mühendislik Sigortası

Mühendislik sigortaları İnşaat Sigortası, Montaj Sigortası, Makine kırılmalarını ve Elektronik Cihaz sigortalarını kapsar. 

İnşaat ve Montaj Sigortaları

Bu sigorta, poliçede yazılı değerlerin, yine poliçede belirtilen süre içinde, inşaat sahasında bulunduğu sırada veya inşaat süresinde, poliçede yer alan istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziyan ve hasara uğramasını temin eder.

Buna göre, bir binanın inşaatı için İnşaat All Risks (tüm muhtemel tehlikeler) poliçesi düzenlenmiş ise, poliçenin tanzim edildiği tarihten itibaren, inşaat sahasına getirilen malzemelerde veya inşaatın yapımı sırasında önceden bilinmeyen nedenlerle meydana gelebilecek her türlü zarar ve ziyan poliçe teminatı içinde olacaktır.


İnşaat All Risks poliçesi ile otomatik olarak temin edilen rizikolar şunlardır:

 • Yangın, yıldırım, infilak.
 • Hırsızlık
 • Çökme, heyelan
 • Kazalar ve çarpma
 • Fırtına, kasırga
 • Sel, seylap

Montaj poliçesi ile otomatik olarak temin edilen rizikolar şunlardır:

 • Yangın, yıldırım, infilak
 • Hırsızlık
 • Çökme, heyelan
 • Kazalar, çarpma
 • Fırtına, kasırga
 • Sel, seylap
 • 4 haftaya kadar tecrübe devresi

Makine Kırılması Sigortaları

Bir işletmede bulunan makine ve tesislerin deneme devresinden sonra ve normal çalışır durumda iken veya aynı işyerinde temizleme, revizyon veya yer değiştirme esnasında veya dururken ani ve beklenmedik sebeplerden veya işletme kazalarından, modelin, imalatın,montajın, malzemenin, kalıbın, dökümün ve işçiliğin kusurlu olmasından, yağlama kusurlarından ve poliçe genel şartlarında belirlenen diğer nedenlerden meydana gelen ziyan ve hasarın gerektirdiği tamirat ve ikame (yerine yenisini koyma) masrafları makine kırılması poliçesi ile teminat altına alınır.

Makine kırılması poliçesi ile;

 • İşletme kazalarından,
 • Modelin, imalatın, montajın, malzemenin, kalıbın, dökümün ve işçiliğin kusurlu olmasından,
 • Yağlama kusurlarından,
 • Elektrik enerjisinin doğrudan doğruya tesiri neticesi kısa devre, şerare, voltaj yükselmesi ile izolasyon hatası ve atmosferik elektrikiyetin dolaylı etkilerinden,
 • Tıkanma, yabancı maddelerin girmesinden,
 • Santrifüj kuvvetinden husule gelen parçalanmalardan,
 • Buhar kazanlarında ve buhar kaplarında su noksanlığından,
 • Su çekiçlemesi, ani olarak aşırı ısınma veya soğumadan,
 • Kapalı kaplardaki alçak basınç dolayısıyla husule gelen ezilme, yırtılma, buruşma vs. deformasyonlardan,
 • Fırtına ve kasırgadan, dondan ve çözülen buz parçalarının yürümesinden,
 • İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajından meydana gelen ziyan ve hasarlar ile,
 • İstisna edilmeyen diğer hâllerden, husule gelen maddi ziyan ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masrafları, otomatik olarak teminat altına alınır.

Elektronik Cihaz Sigortaları

Elektronik Cihaz Sigortaları ile,

 • Her çeşit bilgisayar ve sistemleri
 • Elektronik ofis teçhizatları
 • Haberleşme teçhizatları
 • Radyo ve TV Stüdyoları
 • Elektronik tıbbî teçhizatlar
 • Elektronik baskı ve çizgi (graphics) teçhizatları
 • Alarm, test, ölçme ve otomatik teçhizatlar
 • Diğer elektronik teçhizatlar teminat altına alınabilir.

Teminat Kapsamı

Sigortacı bu poliçe ile bu poliçenin ayrılmaz cüzünü teşkil eden ekli cetvelde cinsi, sayısı, yapım yılları niteliği ve sigorta kıymetleri yazılı, münferit ünite veya muhtelif birimler hâlinde belirtilmiş olan elektronik makine, teçhizat veya bilgi işlem sistemlerinin deneme devresinden sonra normal çalışır hâlde iken veya aynı işyerinde temizleme, bakım revizyon ve yer değiştirme esnasında veya dururken, önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik her türlü sebepten;

 • İşletme personelinin veya üçüncü kişilerin ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajından,
 • Sigortalı kıymetlerin bulunduğu mahallerde yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsten,
 • Hatalı dizayn ve malzemeden,
 • Kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımının etkilerinden,
 • Yangın, yıldırım, her çeşit infilak ve bunlar sebebiyle yapılan söndürme, yıkma ve kurtarma ameliyelerinden,
 • Kavrulma, kararma, duman ve isten,
 • Deprem hariç fırtına, sel, seylap, yer kayması, toprak çökmesi gibi tabii afetlerden,
 • Su ve rutubet etkisi ve bunlardan doğan korozyon hasarlarından,
 • İstisna edilmeyen diğer hâllerden husule gelen maddi ziyan ve hasarların gerektirdiği tamirat masrafları ve ikame bedellerini temin eder.