0850 470 71 00
0549 470 71 00
info@onderaydinsigorta.com

?Hayat sigortası nedir?

Hayat sigortası, dayanağı insan hayatı olan, insanın hayatı boyunca karşı karşıya gelebileceği risklere karşı sahip olduğu yaşam standardını korumasını sağlayan, kendisini ve sevdiklerini güvence altına alan sigorta çeşididir.

?Hayat sigortası hangi teminatları içerir?

Hayat sigortaları, öncelikle ana teminat olan vefat teminatını içermektedir. Vefat teminatıyla birlikte aşağıdaki ek teminatları içerebilir:

 • Kaza sonucu vefat,
 • Kaza sonucu daimi maluliyet,
 • Hastalık sonucu tam ve daimi maluliyet,
 • Kaza sonucu tedavi masrafları,
 • Toplu taşıtta kaza sonucu vefat,
 • Tehlikeli hastalıklar,
 • İşsizlik,
 • Birikim teminatı.
?Neden hayat sigortası yaptırmalıyım?
 • Vefatınız durumunda sevdiklerinize bırakabileceğiniz parasal bir varlık niteliği taşır.
 • Herhangi bir maluliyet durumunda hayatınızı aynı şekilde devam ettirmenizi sağlar.
 • Poliçenizin kapsamına giren bir kaza sonucunda ortaya çıkan tedavi giderlerinizin ödenmesini sağlar.
 • Beklenmedik bir anda tehlikeli bir hastalığa yakalanmanız durumunda finansal destek sağlar.
 • İstem dışı işsizlik teminatı ile gelirinizi ve Bireysel Emeklilik sözleşmeniz için ödediğiniz katkı paylarını güvence altına alır.
 • Kredi borçlarınızı teminat altına alır.
 • Ödenen primler yürürlükteki vergi kanunlarına göre belirli miktara kadar gelir vergisi matrahından düşülür.
?Kaç çeşit hayat sigortası vardır?

Hayat sigortaları genel olarak ikiye ayrılır:

Korumaya Yönelik Hayat Sigortası: Riskin gerçekleşmesi durumunda geride kalan sevdiklerinize veya size maddi güvence sağlayan sigorta çeşididir. Birikim sunmaz; vefat, maluliyet, işsizlik, kaza, tehlikeli hastalıklar gibi risklere karşı finansal güvence sağlar.

Birikimli Hayat Sigortası: Birikim yaparak kendinizi ve sevdiklerinizi hayatın kötü sürprizlerine karşı güvence altına alan sigorta çeşididir.

?Hayat sigortası yaptırırken nelere dikkat edilmelidir?
 • Sigortacının yönelttiği sorulara eksiksiz ve doğru cevap verilmelidir.
 • Güvence altına alınan teminatların kapsamı, poliçe primi ve ödeme koşulları hakkında detaylı bilgi alınmalıdır.
 • Varsa poliçe kapsamında sunulan ek hizmetler öğrenilmelidir.
 • İhtiyacın ne olduğu iyi analiz edilmeli ve sahip olunan ürünün ihtiyaçlarınızı tam olarak karşıladığından emin olunmalıdır.
?Hayat sigortasında biriken tutardan borç almak mümkün müdür?

Birikimli hayat sigortalarında, aksine bir sözleşmeyle kısaltılmış olmadıkça en az 3 yıllık primi ödenmiş sigortada, sigorta ettirenin talebi üzerine, ürünün kriterlerine göre ve poliçenin iadesi karşılığında sigorta poliçesi üzerinden ödünç para alınabilir.

?Türkiye'de yaptırılan hayat sigortası, yurtdışında da geçerli midir?

Yurtdışında geçerli olmakla birlikte istisna tutulan ülkeler için kişinin sahip olduğu poliçenin Özel Şartlarına ve Bilgilendirme Formu'na bakılmalıdır.

?Hayat sigortası poliçesinin prim ödemelerini durdurabilir miyim (tenzil)?

Evet. Uzun süreli hayat ve birikimli hayat sigortası poliçesine ait prim ödemelerinizi durdurabilirsiniz. Detaylı bilgi için poliçe Özel Şartlarına ve Bilgilendirme Formu'na bakılmalıdır.

?Hayat sigortası poliçesi başka birisine devredilebilir mi?

Birikimli hayat sigortasında poliçe başka birine devredilebilir. Birikim içermeyen uzun süreli hayat sigortaları ve yıllık hayat sigortalarında devredilemez. Detaylı bilgi için poliçe Özel Şartları incelenmelidir.

?Birikimli planların ve koruma planlarının prim miktarının ne kadarı vergi indiriminden faydalanır?

Birikimli planların %50'si, korunma planlarının ise tamamı vergi indiriminden faydalanabilir.

?Talihsiz bir olay sonucunda malul kaldım. Yüzde 40 maluliyet oranı çıktı ve teminatımın %40'ını aldım. Geri kalan %60 ile korunmaya devam edecek miyim?

Teminatınız, poliçe şartlarınıza bağlı olarak devam etmektedir.