0850 470 71 00
0549 470 71 00
info@onderaydinsigorta.com

?Kasko Değer Listesi hangi tarihten beri yayımlanmaktadır ve yayımlanma amacı nedir?

Kasko değer listesi Aralık 1987’den beri motorlu kara taşıtları sigortalılarının kasko poliçelerinin düzenlenmesinde yardımcı olmak amacıyla yayımlanmaktadır.

?Aracımı mutlaka bu listedeki değer üzerinden mi sigortalatmalıyım?

Aracın genel durumuna, sigortalandığı tarihteki piyasa şartlarına göre listede gösterilen değerlerin altında veya üstünde bir bedelle de sigorta yapılabilir.

?Aracıma sonradan ilave ettirdiğim alüminyum jant, radyo teyp, klima gibi aksesuarlar bu listedeki değerlere dahil midir?

Araçlara sonradan ilave edilmiş aksesuarlar listedeki değerlere dahil olmayıp, bunların bedelleri sigortacı ile sigortalı arasında mutabık kalınarak belirlenir.

?Aracımı sigorta ettirirken bu listedeki değer üzerinden sigorta ettirdim, aracım çalındığı veya pert olduğunda sigorta şirketi bana bu meblağı mı ödeyecek?

Kasko Sigortası Genel Şartları B.3. maddesi 3.3.1.2 bendi “Aracın tam ziyaa uğraması halinde, sigortacının azami sorumluluk haddini geçmemek üzere, hasar anındaki sigorta değeri ödenir”, aynı maddenin 3.3.1.4 bendi ise “Aracın çalınması halinde, sigortacının azami sorumluluk haddini geçmemek üzere aracın çalınma günündeki değeri ödenir” şeklindedir. Bu madde uyarınca aracınız çalındığı veya pert olduğunda hasar tarihindeki değeri ödenir.

Esas olarak sigorta şirketi zayi olan aracın eşinin temin edileceği meblağı ödemekle yükümlüdür.

?Kamyonumu sigorta ettirirken bu listedeki değere kasası da dahil midir?

Kamyon ve benzeri araçlar için gösterilen değerler listede aksi bir açıklama yoksa çıplak şasi değerler olup, aracınızın kasasına ait sigorta bedeli, sigortalı ve sigortacının mutabık kalması ile belirlenir.

?Benim 20 yaşında bir aracım var, sigorta ettirmek istiyorum ama bu listede değeri yok, ben aracımı hangi değerden sigorta yaptıracağım?

Kasko Değer Listesinde son 15 model yılının değerleri yer almakta olup, daha eski model yıllarına ait araçların değerleri sigortalı ve sigorta şirketi ile mutabık kalınarak tespit olunur.

?Bazen aracımın piyasa değeri bu liste ile çok yakın oluyor, bazen de listedeki değeri piyasanın üstünde veya altında kalabiliyor. Bu farkın sebebi nedir?

Ülkemizde oluşan çeşitli gelişmeler (ekonomik ve siyasi alanda olan gelişmeler, faiz ve döviz fiyatlarında oluşan dalgalanmalar, otomotiv sektörüne yeni vergilerin gelmesi veya oranların değişmesi, otomotiv firmalarının uyguladıkları satış kampanyaları gibi) bazı dönemlerde ikinci el oto piyasasında dalgalanmalara yol açabilmektedir.

?Bu liste hangi sıklıkla yayımlanıyor?

Kasko Değer Listesi aylık olarak yayımlanmakta olup, yayımlanma periyodu Birlik Yönetim Kurulu tarafından değiştirilebilir.

?Listeye nasıl ulaşabilirim?

Listeye Birliğin www.tsrsb.org.tr adresindeki web sitesinden ulaşabilirsiniz.

?Bir galeriden Türkiye’de yetkili distribütörlüğü olmayan bir markaya ait bir spor otomobil aldım, bu araç şu anda Türkiye’de bir tek bende var ve listede yok. İleride bir sorun yaşamamak amacıyla aracımın listede yer alabilmesi için ne yapmalıyım?

Siz veya sigortacınız aracın faturası ve diğer detaylarını belirten belgelerle Birliğimize başvurduğunuz takdirde yapılan incelemeden sonra aracınız listeye girilir.

?Listenin noter harçları ile ilişkisi nedir?

Kasko Değer Listesi 26.12.1990 tarih ve 20737 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 17 Seri No’lu tebliğ ile Noterliklerde yapılan Alım Satım ve taahhüt işlemlerine esas teşkil ettirilmiştir.

?Listenin Motorlu Taşıtlar vergisi ile ilişkisi nedir?

2.1.2004 tarih ve 25334 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5035 sayılı kanun ile 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda değişiklik yapılmış ve MTV’de kasko değeri uygulaması getirilmiş, her yılın Ocak ayı listesi Motorlu Taşıtlar Vergisinde kasko değeri uygulamasına esas teşkil ettirilmiştir. 2006 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisinde kasko değeri uygulamasına esas teşkil ettirilen Ocak 2010 listesine www.tsrsb.org.tr adresindeki web sitesinden ulaşabilirsiniz.

?Kasko Değer Listesi nasıl hazırlanmaktadır?

Liste, konusunda uzman profesyonel bir kurumun desteği ile Birlik tarafından hazırlanmaktadır.

Listenin hazırlanması yeni araç fiyatlarının kaydı ve ikinci el fiyatlarının belirlenmesi olmak üzere iki aşamadan oluşur.

Yeni araç fiyatları imalatçı ve ithalatçı firmalar ve bunların pazarlama şirketlerinden alınan fiyat listelerinden alınan değerlerden oluşturulur. Bu fiyat listelerinde yer alıp listede yer almayan araçlar, marka ve tip kodu verildikten sonra listeye girilir.

İkinci el fiyatları ise, ikinci el internet siteleri, haftalık ve aylık süreli yayınların takip edilmesi, günlük gazetelerin seri ilan sayfaları, açık oto pazarları ve galeriler, ticari araç pazarları, kurumsal olarak ikinci el alım-satımı yapan şirketlerden alınan listeler gibi kaynaklardan toplanan bilgiler ışığında hazırlanır.