0850 470 71 00
0549 470 71 00
info@onderaydinsigorta.com


İş Yeri Sigortası 1

İş Yeri Sigortası

İşyeri sigorta ile işyeri binanızı, muhteviyatınızı (Demirbaş, makine-tesisat, emtia vb.) ve camlarınızı, paket olarak bir araya getirilmiş otomatik teminatlar çerçevesinde sigorta güvencesine alınır.

Hırsızlık: Hırsızlık sonucu çalınan emtia ve sabit kıymetler, hırsızın işyerine girerken verebileceği zararlar.

Grev, Lokavt, Terör: Grev, lokavt, halk hareketleri, terörist eylemler ve kötü niyetli hareketler sonucunda ve bu hareketleri önlemek amacıyla yetkililerce yapılan müdahaleler nedeniyle işyerinde meydana gelebilecek hasarlar.


Yer Kayması: Yer kayması ve toprak çökmesi nedeniyle işyerinde meydana gelebilecek her türlü hasar. 

Deprem: Deprem nedeniyle işyerinde meydana gelebilecek her türlü hasar. 

Yıldırım: Yangın çıksın ya da çıkmasın, yıldırım düşmesi sonucunda oluşabilecek hasarlar.

Yangın: İşyerinde ya da yakınında çıkabilecek bir yangının yayılması sonucunda alevlerin ve dumanın binaya ya da eşyalara verebileceği zararlar. 

İnfilak: Doğalgaz, tüpgaz, havagazı ve kalorifer kazanı tesisatının infilakı sonucu oluşabilecek hasarlar.

Fırtına: Fırtına ya da fırtına sırasında rüzgarın sürüklediği veya attığı cisimlerin çarpması sonucu oluşabilecek hasarlar.

Dahili su ve sel su baskını: Su tesisatının patlaması, sular kesildiğinde sigortalının ya da komşularının musluklarını açık bırakması sonucu doğabilecek hasarlar. Sel ya da su baskınında işyerinin uğrayabileceği zararlar.

Kar Ağırlığı: Çatıda biriken kar ağırlığı nedeniyle oluşabilecek zararlar. 

Cam Kırılması: İşyerinde bulunan kapı ve pencere camlarının kırılması sonucu meydana gelebilecek hasarlar. 

Enkaz Kaldırma: Teminatlardan doğabilecek hasarların limitler içinde oluşturduğu enkazın kaldırma masrafları 

Araç Çarpması: Her türlü kara, hava ve deniz aracının işyerine çarpması halinde meydana gelebilecek hasarlar.

Duman: Isıtma ve pişirme cihazlarının arızasından kaynaklanan dumanın, doğrudan verebileceği zararlar. 

Komşulara Karşı Sorumluluk: Yangın, dahili su hasarları nedeniyle komşulara karşı sorumluluk.

3.Şahıslara Karşı Sorumluluk: Sigortalının, işyerinde 3. Şahıslara verebileceği maddi ve bedeni zararlardan doğan hukuki sorumlulukları. 

Mal Sahibine Karşı Sorumluluk: Bina sigortalıya ait değilse, o işyerinde kiracı olarak bulunuluyorsa, yangın, dahili su, ve duman hasarlarının gerçekleşmesi sonucunda mal sahibine karşı sorumluluk. 

Kira Kaybı: Yangın hasarı nedeniyle, işyerinin kullanılamayacak duruma gelmesi halinde, sigortalı kiracı ise ve kira bedelini peşin ödemiş ise, işlememiş sürenin kira karşılığı; sigortalı mal sahibi ise, işyerinin boş kalması sonucunda alınamayan kira gelirinden doğabilecek kayıplar.