0850 470 71 00
0549 470 71 00
info@onderaydinsigorta.com

?Sağlık sigortası yaptırırken dikkat edilecek hususlar nelerdir?

Sağlık sigortasında sigorta yaptıracak kişinin beyanı esas alınmaktadır. Bu yüzden talepte bulunan kişinin sigorta şirketini yanıltıcı beyanda bulunmaması gerekir. Aksi takdirde ya da buna neden olacak şekildeki sessizliği sigorta şirketine sözleşmeden cayma hakkı verecektir.

Sigorta yaptıracak kişi tarafından sigorta şirketi ile karşılıklı mutabakata vardıktan sonra kabul edilen poliçenin ücreti ödenir. Poliçede muafiyet, indirim veya ek prim uygulaması var ise bunun sigorta yaptıracak kişi tarafından detaylı bir şekilde bilinmesi ve de bunun avantajlarının, dezavantajlarının öğrenilmesi gerekmektedir.

Poliçede sunulan teminatların kapsamının tam olarak öğrenilmesi böylece sigorta şirketinin ve de sigortayı yaptıracak kişinin üzerlerine düşen yükümlülükleri öğrenmesi için poliçeyi ve eklerini okuması gerekmektedir.

?Poliçe alındığında teminat ne zaman başlar?

Sigortalının sorumluluğu, poliçenin ilk taksidinin ödenmesinden itibaren başlar. Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğleyin saat 12. 00 ‘de başlar ve öğleyin saat 12.00’ de sona erer.

?Hangi durumda teslim edilmesi gereken belgeler nelerdir?

Sigorta ettiren veya sigortalı kaza veya hastalık sonucu ödenmesi gereken muayene, tedavi ilaç ve hastane masraflarını gösteren belgelerin asıllarını veya asıllarından şüpheyi davet etmeyecek suretlerini tedaviyi yapan hekim veya hastanece doldurulacak şirket ihbar ve tedavi formları ekinde teslim etmekle yükümlüdür.

?Hangi sağlık harcamaları poliçe kapsamı içindedir?

Sağlık sigortası başlangıç tarihinden sonra oluşan hastalık ve kazalara ilişkin harcamalar, poliçe özel ve genel şartları ve istisnalarında tanımlandığı şekilde kapsam içinde olup, teminatlar dâhilinde karşılanmaktadır.

?Teminat dışı kalan haller nelerdir?

Sigortalının intihara teşebbüsü nedeniyle meydana gelebilecek hastalık veya yaralanma halleri ile esrar, eroin gibi uyuşturucuların kullanımı teminat dışı kalan hallerdir.

?Yatarak Tedavinin Kapsamı Nedir?

Hastalığın tedavisi için cerrahi bir uygulama ya da hastanede yatışı gerektirdiğinde sağlık masraflarınız karşılanır. Ameliyat giderleri, oda refakatçi giderleri, özellikli tedavi, yoğun bakım gideri, suni uzuv giderleri, ameliyat malzemeleri, küçük müdahaleler, evde bakım, acil durumlar gibi masraflar kapsam altındadır.

?Yatarak + Ayakta Tedavinin Kapsamı Nedir?

Yatarak tedavi kapsamına ek olarak doktor muayenesi, ilaç, tahlil, röntgen, modern teşhis (MR-Tomografi-Sintografi), fizik tedavi masrafları ödenir. Ayrıca ayakta tedavi için çeşitli limit alternatifli seçenekler mevcuttur.

?Yatarak Tedavili Ürüne Eklenebilecek Teminatlar Nelerdir?

Yatarak Tedavi’ tarifesinde, sigortalı ihtiyacı doğrultusunda aşağıdaki teminatlar ilave edilebilecektir;

 • Yurtdışı Yatarak Tedavi
 • Doğum
 • Check-Up
 • İleri Teşhis Yöntemleri
 • Ferdi Kaza
 • Avantajlı Diş Paketi
?Yatarak + Ayakta Tedavili Ürüne Eklenebilecek Teminatlar Nelerdir?

Yatarak ve Ayakta Tedavi tarifesinde; aşağıda belirtilen teminatlardan yurtdışı yatarak tedavi ve check-up teminatı hariç farklı limitlerle seçim yapılabilecektir. Bu tarifede doğum teminatı ise, ayakta tedavi teminat limitinden bağımsız olarak farklı limitlerle verilebilecektir.

 • Yurtdışı Yatarak Tedavi ve Ayakta
 • Check-Up
 • Diş
 • Gözlük, Çerçeve ve Lens
 • Ferdi Kaza
 • Avantajlı Diş Paketi